Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

wtorek, 1 lipca 2014

Zróbmy prezent głodującym. WSZYSCY!

Uporządkowani, dysponujący Energią Wszechpotężnej Miłości w ramach rozwoju osobistego zajmijmy się teraz ratowaniem ŚWIATA. To wcale nie jest trudne.

Zróbmy prezent głodującym. WSZYSCY!


Obecnie 826 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu - z czego 792 miliony w krajach rozwijających się oraz 34 miliony w krajach uprzemysłowionych. 2 miliardy ludzi (czyli 1/3 populacji) jest niedożywionych.

Każdego roku przeszło 12 milionów dzieci umiera z głodu a to 55% z wszystkich zgonów dzieci na świecie gdy w tym samym czasie pieniądze wydane w ciągu tygodnia na zbrojenia jest równa kosztom wyżywienia głodujących ludzi na całym świecie przez okres jednego roku a majątek trzech najbogatszych rodzin na świecie jest większy od Produktu Krajowego Brutto 48 najbiedniejszych krajów świata.
1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody, kiedy do wyprodukowania jednego samochodu zużywa się 380 ton wody, kilograma bawełny 50 ton wody a 1kg wołowiny 100 000 litrów!

Większość krajów Trzeciego Świata, to byłe kolonie. Przeważająca część Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej znajdowało się jeszcze do połowy XX w. pod panowaniem Brytyjczyków, Francuzów, Holendrów, Portugalii itd. Kolonizacja na dobre wytrąciła ŻYCIE AFRYKI Z RÓWNOWAGI, gdzie wcześniej nikt nie głodował, jedzenia było pod dostatkiem.

Biali ludzie zniszczyli Afrykę, splądrowali, ograbili i robią to nadal. Największy winny, czyli USA nie poczuwa się do odpowiedzialności czy winy za ten stan. Duża część Afryki w dalszym ciągu jest własnością wielkich zachodnich korporacji produkujących używki, takie jak kawa, herbata czy tytoń, które sprzedawane są krajom bogatym. Kraje Trzeciego Świata produkują bardzo dużo żywności ale na eksport, do Europy i Ameryki. Rolę kolonizatorów przejęły ogromne korporacje. Zjadamy żywność, która tak naprawdę należy do kogoś innego i nieświadomie przyczyniamy się do niewolniczego wyzysku, cierpienia i śmierci.

To nie brak żywności powoduje głód, ale gospodarka żywnością wyłącznie dla pieniędzy oraz nieekonomiczna dieta mięsna. W krajach, których mieszkańcy umierają z głodu, uprawia się zboża, które są następnie eksportowane i przerabiane na paszę dla zwierząt hodowlanych krajów zachodnich. Przerażające jest to, że 80 procent głodujących na świecie dzieci żyje tam, gdzie istnieje nadwyżka produkowanej żywności. Około osiemnastu tysięcy dzieci codziennie umiera z głodu bądź wskutek niedożywienia, a 850 milionów ludzi idzie spać z pustym żołądkiem - alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Dla 1kg mięsa, hodowane zwierzę musi zjeść prawie 10 kg pokarmu roślinnego. Stąd blisko 90% upraw na świecie przeznaczonych jest na produkcję pokarmu dla zwierząt, wliczając w to pastwiska. Z 4kg zboża podanego w postaci paszy ludzie odzyskują jedynie 0,5kg mięsa. Potrzeba około 12 hektarów ziemi, by wyżywić jedną osobę w ciągu roku mięsem, podczas gdy 1 hektar wyżywi jedną osobę produktami zbożowymi. Wegetarianizm zatem może się przyczynić do rozwiązania problemu głodu na świecie, a jeszcze lepiej i szybciej dieta bezglutenowa, czyli bez przetworów zbożowych, które można zastąpić warzywami, owocami, kaszami … jest wiele innego alternatywnego jedzenia, w dodatku dużo zdrowszego dla naszego organizmu. To również droga do ochrony wszystkich zwierząt i milionów hektarów gleby wyjaławianej i zatruwanej pestycydami przez koncerny– grozi nam wszechobecna pustynia.

Trochę statystyki:

1. Z tego samego kawałka ziemi, można uzyskać pokarm sojowy dla 60 osób, lub zaledwie 2 osób spożywających pokarm mięsny.
2. Amerykańskie krowy każdego roku zjadają ilość pokarmu, którą można byłoby wyżywić wszystkich mieszkańców Indii oraz Chin (razem 2mld), czyli 1/3 ludzkości!

3. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ilość pokarmu roślinnego na świecie (w 90 proc. konsumowanego przez zwierzęta) wystarczyłaby na wyżywienie 17 mld ludzi. Niezależne dane organizacji ekologicznych wskazują nawet na liczbę 27 mld.

GŁÓD NA ŚWIECIE TO EFEKT UBOCZNY NASZEJ CYWILIZACJI
Na podstawie materiałów: World Watch Institute, Zielone Brygady, My a Trzeci Świat, oraz własnych przemyśleń.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...