środa, 19 sierpnia 2015

Ładowanie mocą magicznej różdżki

Ładowanie siłą woli Maga 

 

rozdzka magiczna
 


„Weź do ręki różdżkę, którą przygotowałeś i skoncentruj swoją wolę na, czy raczej w, różdżkę. Czyli przenieś całą swoją świadomość w różdżkę tak, że będziesz czuł, że jesteś samą różdżką. Twoja koncentracja musi być następnie wypełniona ideą, że cała twoja siła woli, twoja siła, jest zamknięta w różdżce. Ten rodzaj koncentracji musi trwać przez co najmniej pięć minut bez żadnej przerwy. Już w momencie zamykania swojej woli w różdżce musisz myśleć, że ilekroć weźmiesz różdżkę do ręki, twoja siła woli zadziała i cokolwiek chcesz by się zdarzyło, zdarzy się. Kiedy przeniesiesz do różdżki całego siebie z największym napięciem i najsilniejszą wyobraźnią, kończysz ładowanie owijając ją w kawałek czystego jedwabiu i odkładając w to samo miejsce, co pozostałe magiczne narzędzia.”  Franz Bardon, Praktyka Magicznej Ewokacji


rozdzka magiczna

 

Ładowanie jakościami

 

„Przez ładowanie jakościami rozumiemy to, że uniwersalne jakości takie jak wszechwiedza, czy inne konkretne, których mag potrzebuje dla swojej realizacji na mentalnej, astralnej czy fizycznej płaszczyźnie, są koncentrowane w różdżce w taki sam sposób jak opisany powyżej. Przy ładowaniu różdżki określoną jakością możliwe jest (podobnie jak przy ładowaniu wolą maga), by umieścić jakość w różdżce nie tylko zamykając w niej swoją świadomość i kondensując jej moc, lecz również ściągając i kondensując jakość z wszechświata poprzez własną wyobraźnię i koncentrację siły woli. Stałe kondensowanie określonej jakości uczyni z danej duchowej mocy, jeśli będzie ona skoncentrowana w różdżce, bezpośrednią fizyczną moc. Oznacza to, że w różdżce mag posiada akumulator odpowiadający baterii potężnie naładowanej elektrycznością. Prawdą jest, że ta sama moc może być użyta zarówno do dobrych, jak i do złych celów, lecz mag, który zaszedł tak daleko w swoim kształceniu, nigdy nie pomyśli o żadnym złym motywie i nie będzie próbował go wprowadzić w czyn, gdyż cały czas chce on być uważany za prawdziwego i wiernego sługę Boskiej Opatrznosci.” 
Franz Bardon, Praktyka Magicznej Ewokacji

 

Ładowanie energią żywiołów

 

„1. Mag przy pomocy wyobraźni ładuje swoją różdżkę – niezależne od tego, czy jest prosta, czy też zawiera kondensator fluidów – życzeniem, że kiedy używa jej, elementy będą musiały być mu posłuszne, niezależnie od sfery, do jakiej należą. Jeśli różdżka została wystarczająco naładowana magiczną władzą nad elementami, wtedy pożądany rezultat zostanie uzyskany poprzez istoty elementów. Dobrze będzie, jeśli mag będzie rozszerzał swoją moc na wszystkie elementy, ogień, powietrze, wodę i ziemię, aby nie był zmuszony ograniczać swoich działań do pojedynczego elementu. Podczas ewokacji, mag powinien do swojego magicznego okręgu przywołać pryncypałów elementów, jednego po drugim i sprawić by przysięgli na magiczną różdżkę, że będą mu cały czas absolutnie posłuszni. Potem mag może, jeśli sobie tego życzy, wygrawerować na swojej różdżce odpowiednie symbole czy pieczęcie dla każdego indywidualnego przywódcy elementu. To jednakże nie jest absolutnie konieczne, gdyż różdżka w rękach maga reprezentuje absolutną wolę maga i jego władzę nad każdą istotą elementów. Mag zobaczy kształt pieczęci dla każdego przywódcy elementów w swoim magicznym lustrze, lub poprzez bezpośrednie przeniesienie ciała mentalnego do sfery elementów. Mag może również, dzięki swojemu osobistemu doświadczeniu i rozwojowi, skonstruować symbol odpowiedniego elementu i kazać pryncypałowi elementu przysiąc na niego, że zawsze będzie posłusznym sługą nie tylko symbolu, który mag wygrawerował na różdżce, lecz całej różdżki.
2. Inny sposób na naładowanie różdżki elementami jest następujący: Mag ściąga element, którego chce użyć do swojej pracy, bezpośrednio z wszechświata, czyli z konkretnej sfery, poprzez moc wyobraźni, i dynamicznie gromadzi go w różdżce. Przy pracy z tym rodzajem naładowanej różdżki, pożądane rezultaty nie są powodowane przez istoty elementów, lecz bezpośrednio przez samego maga. Korzyścią z tego rodzaju ładowania różdżki jest to, że da to magowi silne poczucie satysfakcji, gdyż jest on bezpośrednią przyczyną magicznego skutku. Konieczne jest jednak, by przygotować oddzielną różdżkę dla każdego z elementów i różdżki te muszą być przechowywane oddzielnie. By zapobiec ich pomyleniu, trzeba się upewnić, że można łatwo je rozróżnić poprzez zewnętrzny wygląd. Każda różdżka może dla tego celu być w kolorze danego elementu. Na początku rezultaty będą zachodzić jedynie na płaszczyźnie mentalnej, lecz długie używanie i powtarzane ładowanie sprawią, że będzie ona działała również na płaszczyźnie astralnej, a ostatecznie, również w świecie fizycznym. Ten rodzaj różdżki pozwoli jej właścicielowi za pomocą elementu wpływać na wszelkie rodzaje duchów, ludzi, zwierząt, a nawet nieożywioną naturę, podobnie do wpływania poprzez elektromagnetyczny fluid. Dobry mag jest w stanie poprzez moc takiej różdżki wytworzyć cudowne naturalne zjawiska, na przykład zmianę pogody, przyspieszenie wzrostu roślin i wiele innych rzeczy tej natury.” 
Franz Bardon, Praktyka Magicznej Ewokacji


Nie należy zapominać o tym, że różdżkę powinniśmy od czasu do czasu oczyszczać w dymie kadzidła, białej szałwii. Taka różdżka leżąc tylko na półce będzie działać jak odpromiennik i zbierać w siebie negatywne energie, chroniąc nas przed nimi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Porozmawiajmy ...
Włączona weryfikacja obrazkowa bo spam mi się wdarł.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...