Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

czwartek, 13 marca 2014

Różana Pacyfka

Pacyfa - symbol pacyfizmu, znak pokoju, zdrobniale Pacyfka .
Utożsamiali się z tym znakiem Hippisi czy jak kto woli Dzieci Kwiaty.
Twórcą światowego dzisiaj symbolu pokoju był brytyjski projektant grafik Gerald Holtom na potrzeby kampanii antynuklearnej -  Nuclear Disarmament – Rozbrojenie Nuklearne.
Czasami spotyka się błędny pogląd, jakoby pierwotnym pomysłodawcą symbolu był lord Bertrand Russel.


Po raz pierwszy Pacyfki  w marszu pokojowym przeciwko broni nuklearnej który odbył się w weekend wielkanocny 1958 r. i miał przemarsz z Londynu do Aldermaston - miejsca produkcji broni jądrowej, zresztą do dzisiaj.


W środowiskach związanych z Kościołem katolickim symbol ten jest nazywany „krzyżem Nerona” i uznawany za satanistyczny, co jest oczywistą brednią.

Pacyfka, znak pokoju - wolności, nie był i nie jest obłożony żadnymi opłatami, został udostępniony do użytku powszechnego.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...