Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

niedziela, 21 grudnia 2014

Symbol OM

OM najważniejsza mantra


To pierwsza głoska wszechświata, prasylaba. Odpowiednia wymowa (aum) powtarzanie tej głoski ułatwia osiągnięcie stanu głębokiej medytacji i oświecenia. Należy intonować głoskę długo i przeciągle na wydechu modulując głos. Pomoże w odnalezieniu spokoju i ciszy, połączeniu się z kosmosem oraz doświadczaniu siebie jako części wszechświata.
Znak graficzny oddziałuje pozytywnie na otoczenie, szczególnie tak piękny jak ten tu. Wysyła wibracje w kolorze białym ogólnie wzmacniające organizm człowieka pojawia się też energia odpowiadająca kolorowi niebieskiemu sprzyjająca wytworzeniu nastroju spokoju.
A ponieważ życzę wam cudownie spokojnych świąt, posyłam Wam ten wspaniały symbol.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...