niedziela, 21 grudnia 2014

Symbol OM

OM najważniejsza mantra


To pierwsza głoska wszechświata, prasylaba. Odpowiednia wymowa (aum) powtarzanie tej głoski ułatwia osiągnięcie stanu głębokiej medytacji i oświecenia. Należy intonować głoskę długo i przeciągle na wydechu modulując głos. Pomoże w odnalezieniu spokoju i ciszy, połączeniu się z kosmosem oraz doświadczaniu siebie jako części wszechświata.
Znak graficzny oddziałuje pozytywnie na otoczenie, szczególnie tak piękny jak ten tu. Wysyła wibracje w kolorze białym ogólnie wzmacniające organizm człowieka pojawia się też energia odpowiadająca kolorowi niebieskiemu sprzyjająca wytworzeniu nastroju spokoju.
A ponieważ życzę wam cudownie spokojnych świąt, posyłam Wam ten wspaniały symbol.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...