sobota, 3 grudnia 2016

Świetliste zdrowe życie

już w naszym zasięgu 


droga do światła
Świat nauki traktuje obecnie umysł jako zintegrowaną część potężnej świadomości bo według nowej wiedzy, wszystko we Wszechświecie składa się z pól informacyjnych. Najmłodsza medycyna informacyjna, postrzega człowieka jako bardzo złożony system energetyczno-informacyjny przenikający każdą komórkę organizmu, wychodzący daleko poza ciało, łącząc się z całym Wszechświatem w którym zakodowana jest informacja o absolutnie całej materii w tym o człowieku.
Pole informacyjne jest bezpośrednio związane ze świadomością i może być przez nią zmieniane, modyfikowane.


Choroba jest zaburzeniem struktury i funkcji ciała, do których dochodzi w wyniku patologicznej informacji, na przykład przez negatywne myśli, emocje, przekonania, nastawienie do życia. […] Informacja choroby może dopaść człowieka tylko wtedy, gdy jego „wzór wibracji” jest niestabilny, i ma „niskie częstotliwości”, Kiedy człowiek w myślach, uczuciach i emocjach walczy z życiem i samym sobą, znajduje się w stresie, gdy opanowują go strach i złość, gdy skupia się na chorobach i obciążeniach, a nie na zdrowiu i rozwiązaniach, będzie podatny na nisko-frekwencyjne informacje choroby. Wywołujące choroby wzory wibracji zarazków i szkodliwych substancji są wtedy przejmowane przez organy/komórki ciała i w ten sposób zaczyna się zaburzone funkcjonowanie, które później manifestuje się w chorobie jako choroba”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

Nasze ciała czerpią z systemu opierającego się na falach elektromagnetycznej energii i informacji. Szczególną w niej rolę pełni tkanka łączna, będąca swego rodzaju krystaliczną matrycą, opartą głównie na krzemie, która łącząc wszystkie części ciała, tworzy pole umożliwiające komunikację z matrycą informacyjną. Meridiany są kanałami energii, przenoszącymi i regulującymi energię życiową oraz informacje. Na bazie tej wiedzy oparty jest cały system akupunktury i akupresury.

Nowy paradygmat obejmuje zarówno materię jak i świadomość, włącznie z wszystkimi ludzkimi rodzajami doświadczeń – wyczuwaniem, czuciem, myśleniem i intuicją. Odkryliśmy taki inkluzyjny paradygmat, nazywamy go nauką w świadomości. Bazuje na fizyce kwantowej i metafizyce, która postrzega świadomość jako podstawę bytu. Współcześnie zauważamy epidemię chorób i depresji z powodu braku spełnienia w duchowej i emocjonalnej pustce materialistycznego patrzenia na świat.

Prof. Amit Goswami – „Kwantowy Umysł” 

komórka ludzka
Co zatem, jeśli nie geny, spełnia w komórce funkcję mózgu? Okazuje się, że błona komórkowa, odpowiednik naszej skóry. Błona ta ma bowiem wbudowane przełączniki, które reagują na sygnały ze środowiska, przekazując informacje do wewnątrzkomórkowych ścieżek białkowych. Ogół receptorów i efektorów umiejscowionych w błonie komórkowej daje komórce „świadomość elementów środowiska za pośrednictwem doznań fizycznych. W tym sformułowaniu tkwi klucz do sekretu życia. Jesteś gotów? Przytoczony cytat jest słownikową definicją percepcji (postrzegania). Ten wyraz pochodzenia łacińskiego oznacza „pojmowanie” albo dosłownie: „branie w siebie”. Tak więc białkowe przełączniki w błonie komórkowej stanowią podstawowe, molekularne jednostki percepcji, A ponieważ przełączniki te sterują molekularnymi ścieżkami w obrębie komórki i określonymi funkcjami biologicznymi, możemy śmiało sformułować wniosek, że percepcja steruje zachowaniem! Tak wygląda, drodzy czytelnicy, prawda o istocie życia, zarówno na poziomie istoty ludzkiej, jak i pojedynczej komórki. Powtórzmy: Percepcja steruje zachowaniem”

Bruce Lipton – „Przeskok Ewolucyjny”


Czym więc jest pamięć komórkowa? Jest to pamięć przechowywana w twoich komórkach. W których komórkach? We wszystkich. Jak już zostało powiedziane, naukowcy niegdyś wierzyli, że te wspomnienia przechowywane są w naszym mózgu. Najnowsze badania wskazują raczej na to, że wspomnienia przechowywane są w komórkach dosłownie w całym naszym organizmie. Te wspomnienia nie są materialne, ale przechowywane w naszych komórkach w postaci wzorców energetycznych. Nie istnieją jako tkanka fizyczna i dlatego nie możemy ich znaleźć w żadnej tkance ciała”

Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kod Uzdrawiania”

Współcześni naukowcy badający pamięć komórkową, są zgodni, że wspomnienia komórkowe są tym samym co podświadomość, a to 95% naszych reakcji odruchowych.

Problemy zdrowotne maja źródło w przekonaniach tkwiących w naszej podświadomości. Ponieważ podświadomość jest milion razy silniejsza niż świadomość, szanse na życie takie jakie pragniesz, bez uprzedniej zmiany przekonań wynoszą jeden do miliona.”

dr Bruce Lipton

Negatywne wspomnienia komórkowe są oparte na lęku tworzącym informacyjny wibracyjny zapis, a emocjonalna intensywność decyduje o sile takiej pamięci.
Przez pierwsze 6 lat życia, nowy człowiek chłonie jak gąbka wszystko jak leci, zewsząd, bez żadnego filtra. Łatwo sobie wyobrazić co tam się znajduje, a co ma wyjątkowo mocny wpływ na nas przez resztę życia.

Pamięć komórkowa przechowuje także informacje naszych przodków. Fatalne wspomnienia pokoleniowe mogą objawiać się w postaci choroby genetycznej.

Posiadamy w sobie również zapisy pamięci naszych poprzednich wcieleń, które mają wpływ na nas w obecnej inkarnacji tu i teraz.
Kondycja naszego ciała fizycznego, a także jakość naszego życia, zależy zatem od zawartości jaką nosimy w naszej pamięci komórkowej.
I co z tym zrobić?
Masz czystą, uniwersalną świadomość, którą należy obudzić w sobie, a  będziesz w stanie nie utożsamiać się ze swoją sytuacją z perspektywy nieuwarunkowanego umysłu. 

Bruce Lipton i Steve Bhaerman- „Przeskok Ewolucyjny”

Kiedy nieświadome intencje są w konflikcie ze świadomymi, zawsze wygrywają nieświadome”

Dr William Tiller


Dobra wiadomość jest taka, że każde wspomnienia komórkowe można uzdrowić!

Pierwszym celem świadomego człowieka zdającego sobie sprawę że żyje w czasie wielkiego, ewolucyjnego przeskoku świadomości, powinno być uzdrowienie siebie.
Wkroczyliśmy własnie w czas energetycznego przyspieszenia, które spowoduje wielkie zmiany na naszej Planecie i jesteśmy postawieni przed dokonaniem wyboru pomiędzy miłością a strachem. Wybierając miłość, pokochajmy najpierw siebie, wybaczmy sobie, a potem wyjdźmy z miłością do świata, aby wspomóc oczyszczanie naszej Gai i rzeczywistości. 

Naturalnym ewolucyjnym kierunkiem i drogą naszą dzisiaj powinno być stanie się częścią kosmosu który ma w sobie cechy boskiego porządku i jest jego manifestacją w postaci miłości, wdzięczności, radości i harmonii. 


Ludzka świadomość współdziała z polem informacyjnym i może intencjonalnie zmieniać materię, regenerować ciało/organy i przywracać zdrowie. Długotrwałe uzdrowienia i poprawa warunków życia zaczyna się zawsze na poziomie informacji. Choroba zaczyna się na poziomie informacji, następnie przechodzi przez poziom energetyczny a później, jeśli stan się nie poprawi, manifestuje się w ciele. Choroba jest zaburzeniem struktury i funkcji ciała, do których dochodzi w wyniku zapisywania przez ciało patologicznej informacji, na przykład przez negatywne myśli, emocje, przekonania, nastawienie do życia […] Ponieważ symptomy i obciążające warunki życia są rezultatem zakłóconego procesu informacyjnego w polu kwantowym człowieka, każdy proces uzdrawiania musi zakładać korektę patologicznych informacji, podczas gdy każde działanie skierowane tylko na objawy, które nie zmienia poziomu informacyjnego (świadomości, uczuć, myśli i przekonań) nie może wywołać długotrwałych efektów”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

Najgłębsze uzdrawianie dokonuje się zawsze w przestrzeni energetycznej i informacyjnej. Należy zamienić wibrację lęku wspomnienia komórkowego, na częstotliwość wibracji miłości. 
Jak tego dokonać? Jak uzdrowić, przeprogramować taki sygnał lękowy wysyłany przez komórkę?

Prof. Amit Goswami – „Kwantowy Umysł”

Świadomość człowieka jest ściśle związana ze świadomością jego organów i komórek, i pozwala mu na nie wpływać. Człowiek za pomocą swojej świadomości może wejść w kontakt z każdym organem, każdą komórką, swoim własnym DNA i pozytywnie je zmieniać. Nakierowana na cel koncentracja świadomości na określony organ prowadzi do uleczenia tego organu. Świadomość człowieka współtworzy jego ciało. Człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje komórki i organy, swoich „wiernych poddanych”, i może na nie mentalnie wpływać. Komórki, organy, DNA człowieka „słyszą” jego myśli, słowa i uczucia, są gotowe, by się zmieniać. Czekają – czasem całe życie – na mądre i świadome wskazówki i cały czas są gotowe, by za nimi podążać. Zmieniają się wraz z myśleniem, uczuciami, wierzeniami i przekonaniami człowieka”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

Każda komórka jest istotą informacyjną, która stale odbiera wiadomości i wskazówki od mózgu. Informacje, które otrzymała i otrzymuje komórka, mogą być niezbyt pozytywne.[…] Człowiek może się uleczyć, przekształcając informację. Gdy komórki otrzymają tylko wiadomości zbudowane na podstawie nowej, pozytywnej informacji, bezzwłocznie dojdzie do uzdrowienia ciała”

Clemens Kuby – „Samouleczenie”

Wspomnienia człowieka wpływają na jego życie, teraźniejszość i przyszłość. Ważne jest, by zmienić nastawienie do przeszłych negatywnych zdarzeń i każde życiowe doświadczenie ocenić jako sensowne i wartościowe. Jest tak dlatego, że to nie zdarzenia są decydujące dla naszego zdrowia i szczęścia, ale nasz do nich stosunek. Dlatego za wszelką cenę należy zmienić mentalnie wszystkie negatywne obrazy w swoim wspomnieniach w pozytywne, uwolnić wartościujące osądy i ładunki emocjonalne związane ze wspomnieniami”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

Wspomina o tym dr Bruce Lipton w swojej książce „Biologia przekonań”, gdzie w doskonały sposób tłumaczy, że dla komórki wszystko co się dzieje w środowisku zewnętrznym jest neutralne, a dopiero nasze przekonanie, osąd, interpretacja na temat tego co ma miejsce, wysyła sygnał do błony komórkowej, która tworzy w pamięci komórki, odcisk, ślad, zapis wzorca wibracyjnego tego wydarzenia. 
U dwóch osób, które przechodzą przez takie samo doświadczenie, mogą powstać dwa różne wzorce energetyczne wspomnienia komórkowego, w zależności od osobistej interpretacji.
Dla podświadomości nie ma najmniejszego znaczenia czy coś wydarzyło się w przeszłości czy teraz, bo nie ma pojęcia czasu. Dlatego w każdej chwili mamy dostęp do wspomnień komórkowych.

oczyszczanie pamieci

Pierwszym krokiem jest wyruszenie w najgłębsze zakamarki, w celu oczyszczenia się z negatywnych wspomnień komórkowych. Docierając do nich zrozum że od nas zależy jak je odbieramy. Wszystko jest względne i można każde doświadczenie zobaczyć z wielu punktów widzenia. Może okazać się, że negatywne doświadczenie z przeszłości jest największym błogosławieństwem jakie mogło nas spotkać. 
Nowe przekonanie, w miłości, na temat starego wspomnienia, jest uzdrowieniem problemu u podstaw. Wspomnienie dalej będzie istniało w pamięci komórkowej, bo nie może być przecież inaczej, lecz nie będzie miało teraz już negatywnego wzorca energetycznego.
Jest to równoznaczne z wybaczeniem. Wybaczeniem sobie, lub innym, w przypadku gdy pełniliśmy rolę ofiary. Wybór wibracji miłości oznacza równocześnie zaniechanie osądu i porzucenie roli ofiary albo kata. Wybór miłości oznacza wyswobodzenie się z cyklu oskarżeń i winy. Wybór miłości oznacza odwagę do konfrontacji z własnymi lękami oraz gotowość do porzucenia ich.
Pamiętając o działającym w każdej chwili i na wszystko prawie rezonansu, wiesz, że rozmyślając o zranieniach czy niesprawiedliwościach, będziesz na nowo wciąż doświadczać tych rzeczy, ponieważ zgodnie z tym prawem przyciągasz je na nowo i wciąż. Podtrzymując myśli o zemście czy urazie, więzimy się w polu rezonansowym tych emocji i uczuć. Nie wybaczając, w dalszym ciągu zasilamy, dajemy temu czemuś/komuś energię, pozwalając aby wpływało to na nasze życie. To czemu nie chcemy wybaczyć, będzie w dalszym ciągu mieć władzę nad naszym życiem. To od nas zależy jakie pole rezonansowe chcemy tworzyć.

Wnioski z badań przeprowadzonych na Southwestern University Medical School opublikowane w „Dallas Morning News”, a następnie przedrukowane w całym kraju, wskazują na to, że przyszłość leczenia chorób, które obecnie uważamy za nieuleczalne, będzie w głównej mierze zależeć od tego, czy znajdziemy sposób na uzdrowienie pamięci komórkowej”

dr Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kody Uzdrawiania”


Gdy uzdrowimy swoje wspomnienia komórkowe, pokochamy i wybaczymy sobie, z naszego ciała (konkretnie z komórek) uwolni cały ból, strach i stres, które były dotychczas tam zgromadzone. Zyskamy dzięki temu pozytywne nastawienie do naszej przeszłości. Dokonując uzdrowienia wspomnień komórkowych, o wiele łatwiej będzie nam ze swoimi myślami, emocjami, przekonaniami, a także nastawieniem do siebie i świata. 
oczyszczanie pamięci komórek


Zmieniając swoją pamięć komórkową na wzorce energetyczne miłości, podniesiemy przede wszystkim własne wibracje, co uaktywni nasze DNA w budzeniu uśpionych helis, które  z kolei przebudzą potencjał naszego niewykorzystywanego mózgu oraz zaktywują nasze ciało świetliste. Gdy komórkowe i genetyczne wzorce zostaną oczyszczone i uzdrowione, rozpocznie się kodowanie i integrowanie znacznie większych porcji światła w naszych wielowymiarowych ciałach, w zgodzie i rezonansem do aktualnych wzorców pola informacyjnego.  

świetliste życie
Ponieważ nasze pola elektromagnetyczne są połączone z polami emocji i myśli każdego człowieka na świecie, nasz promieniujący wzorzec wibracyjny, głównie poprzez pole elektromagnetyczne serca, będzie rozprzestrzeniał się na cały świat. 
Z taką jakością wibracji naszych komórek, realnie zmieniamy świat.

Reakcjami w ciele rządzą kwantowe pola komórkowe”

Prof. Murray Gell-Mann, laureat Nagrody Nobla, USA

Coraz więcej osób odkrywa sposób na to, by przez wykorzystanie fizyki kwantowej zyskać dostęp do podświadomych informacji dla celów uzdrawiania. […], zrozumienie fizyki kwantowej umożliwia największy przełom w dziedzinie zdrowia i uzdrawiania, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy. To nowe rozumienie, nowa zmiana paradygmatu myślowego, ale taka, która musi się dokonać […] kiedy pojmiesz, czym jest częstotliwość i czego może dokonać, uświadomisz sobie, że zastosowanie częstotliwości w medycynie doprowadziłoby do zlikwidowania przemysłu farmaceutycznego w takiej postaci, jaką znamy. Myślisz, że ten przemysł na to pozwoli?”

dr Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kody Uzdrawiania”

Jako gatunek poznawczo przesuwamy się od świadomości czasoprzestrzeni ku sferze świadomości częstotliwości (odmiennej przestrzeni fizycznej). W tej drugiej odległość i czas nie są ograniczeniami dla naszego postrzegania. To co w medycynie energetycznej może wydawać się magią, jest tak naprawdę racjonalną manipulacją energiami i informacjami w zgodny z naukowymi prawami sposób, oparty na teoretycznej konstrukcji rzeczywistości”

Dr William Tiller

Narzędzia psychologii energetycznej dają możliwość na skuteczną i szybką zmianę wspomnień komórkowych. Najnowsze techniki medycyny energetycznej dają możliwość bardzo szybkiego zmienienia wewnętrznego pola energii informacji, bez wgłębiania się w samo wspomnienie. Medycyna energetyczna pracuje na poziomie biopola i matrycy energetycznej człowieka. Na poziomie kwantowym, przy pomocy i użyciu własnej świadomości, bezpośrednio „celuje” się we wzory energii będące wspomnieniami komórkowymi, gdzie przeprogramowuje się ich częstotliwość z wibracji strachu na miłość.
Skuteczne wykonanie takiej techniki powoduje, że człowiek uwalnia się i uzdrawia od danego wspomnienia komórkowego. Są one naprawdę zdumiewające. Ludzie w ten sposób uwalniają się z traum, z łatwością są w stanie wybaczyć sobie lub innym, wychodzą z ciężkich chorób, pokonują nałogi i depresje. 
Jest to na pewno medycyna Nowej Ziemi.
Kolejną zaletą takich systemów i technik jest dotarcie do wspomnień komórkowych, które są najgłębiej zakopane w podświadomości bo nie pamiętamy po prostu 90 % swoich wspomnień. Nowoczesne techniki swobodnie współpracują i komunikują się z całą matrycą energetyczną człowieka, mając wgląd we wszystkie wzorce energetyczne, przez co są wstanie dotrzeć z łatwością do każdego wspomnienia komórkowego.


Przykładowe techniki:

Źródłowe punkty świadomości
Dotyk kwantowy - moja autorska technika 

2 komentarze:

  1. Szkoda , że nie da się przeczytać bo nic nie widać

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Bardzo dziękuję! Przedtem tekst był na czarnym tle i najwyraźniej nie wszystko wyłapałam aby zmienić kolor czcionki.

      Usuń

Porozmawiajmy ...
Włączona weryfikacja obrazkowa bo spam mi się wdarł.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...