Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

sobota, 14 marca 2015

Magia IHVH - ADNI Franza Bardona cd.

Lekcje i medytacje IHVH - ADNI

Magia IHVH - ADNI skupiona jest na hebrajskim, kabalistycznym zwrocie - kantyku, który jest w pewnym sensie śpiewany, a naprawdę to mowa mentalna, astralna i fizyczna do której dołączona jest wizualizacja ruchów energetycznych zsynchronizowanych z kantykiem.
Lekcja 1 - nauka wymowy, brzmienia i rytmu.
Lekcja 2 - nauka wymowy mentalnej, potem szeptanej astralno-mentalnej i połączonej, fizycznej wymowy na głos.
Lekcja 3 - uczy pracy z energiami towarzyszącymi wymowie kantyku.
Lekcja 4 - praktyczne instrukcje wykorzystywania tej magii.
Lekcja 5 - kontynuacja praktycznych zastosowań z procesem tworzenia własnej potrójnej tarczy okrywającej ciało mentalne, astralne i fizyczne.Lekcja 6 - wznoszenie świadomości nawigując po poziomach własnej jaźni.
Lekcja 7 - rozszerzenie techniki wznoszenia świadomości i tworzenie harmonijnych warunków dla realizacji wybranego celu. Wysyłanie Światła Adonai do tkaniny czasu, oraz kotwiczenie Światła na pożądanym celu.
Lekcja 8 - rozszerzenie pracy ze Światłem Adonai w zastosowaniu do leczenia na odległość.
Lekcja 9 - nauka dzielenia się Błogosławieństwem IHVH-ADNI z innymi.

Za angielskim oryginałem: The Magic of IHVH - ADNI © 2003 Rawn Clark

Lekcje audio
Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
Lekcja 4
Lekcja 5
Lekcja 6
Lekcja 7a      Lekcja 7b
Lekcja 8a      Lekcja 8b
Lekcja 9a      Lekcja 9b

Komplet połączonych medytacji
Medytacja 5 min.
Medytacja 10 min.
Medytacja 20 min.
Medytacja 30 min.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...