poniedziałek, 2 lutego 2015

Mądrość na dzisiaj

powiedzenia, madrosci, cytaty