Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

piątek, 24 stycznia 2014

Numerologia - wpływ liczb na nasze życie


Liczba jest istotą wszystkich rzeczy (wersja stwierdzenia "wszystko jest liczbą") powiedział Pitagoras.
Liczby stanowią podstawę całej ludzkiej wiedzy. Astronomia, fizyka, chemia, elektronika, opierają się na zasadach numerycznych. Każdy z nas urodził się w różnym czasie, pod działaniem rożnych wibracji, emitowanych przez pole ziemskiej energii uzależnionej od kosmicznej wibracji.

Numerologia to wiedza o symbolice liczb, których wibracje możemy wykorzystać aby zmienić najbardziej konfliktowe aspekty naszej osobowości i zaplanować swój los zgodnie z harmonią życia.


Przedmiotem numerologii są zarówno liczby, jak i również nazwy własne, które zamienia się na cyfry poprzez ponumerowanie ich liter alfabetu, a następnie sumowanie.
Dobrze jest sprawdzić co w naszych liczbach osobistych 'piszczy', szczególnie jeśli w naszym życiu brak harmonii i jakoś nie idzie, chociaż się staramy.
Są liczby: naturalnie dopasowane, kompatybilne, neutralne i toksyczne – niebezpieczne.

Liczby Naturalnie Dopasowane

1, 5, 7 liczby Mentalne
2, 4, 8 liczby Materialne
3, 6, 9 liczby Wyobraźni

Wibracja liczby 1
liczby naturalnie dopasowane 1,5,7
liczby kompatybilne 2,3,9
liczby niebezpieczne 4,6
liczby neutralne 8

Wibracja liczby 2
liczby naturalnie dopasowane 2,4,8
liczby kompatybilne 1,3,6,9
liczby niebezpieczne 5,7

Wibracja liczby 3
liczby naturalnie dopasowane 3,6,9
liczby kompatybilne 1,2,5
liczby niebezpieczne 4,7,8

Wibracja liczby 4
liczby naturalnie dopasowane 2,4,8
liczby kompatybilne 6,7
liczby niebezpieczne 1,3,5,9

Wibracja liczby 5
liczby naturalnie dopasowane 1,5,7
liczby kompatybilne 3,9
liczby niebezpieczne 2,4,6
liczby neutralne 8

Wibracja liczby 6
liczby naturalnie dopasowane 3,6,9
liczby kompatybilne 2,4,8
liczby niebezpieczne 1,5,7

Wibracja liczby 7
liczby naturalnie dopasowane 1,5,7
liczby kompatybilne 4
liczby niebezpieczne 2,3,6,8,9

Wibracja liczby 8
liczby naturalnie dopasowane 2,4,8
liczby kompatybilne 6
liczby niebezpieczne 3,7,9
liczby neutralne 1,5

Wibracja liczby 9
liczby naturalnie dopasowane : 3,6,9
liczby kompatybilne : 1,2,5
liczby niebezpieczne : 4,7,8

Jako podstawę obliczeń przyjmuje się międzynarodowy alfabet numerologiczny:


1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


Badając swój portret numerologiczny bierzemy pod uwagę datę urodzenia i tylko te imiona (również zdrobnienia, skróty, pseudonimy) i nazwiska których używamy na co dzień.
Jeśli w naszym zestawie numerologicznym znajdują się liczby niebezpieczne, należy je wyeliminować lub zminimalizować ich wibracje zamieniając lub dodając liczby właściwe; zmieniając podpis, imię, lub dodając imiona lub nazwiska.

Jeśli chcecie poznać wibracje poszczególnych liczb polecam tę stronę:  TU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...