Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

czwartek, 26 grudnia 2013

Mądrość na dzisiaj


Sen jest to skra­canie so­bie życia w tym ce­lu, aby je wydłużyć.

Tadeusz Kotarbiński
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...